Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
Mục lục
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
Hình minh họa
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
Bảng biểu
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
Phụ lục
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
Bảng thuật ngữ
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
Tài liệu tham khảo
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
Mục lục tra cứu
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot