Zwroty | tajski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
ตารางเนื้อหา
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
ลิสต์ตัวเลข
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
ลิสต์ตาราง
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
ภาคผนวก
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
อภิธานศัพท์
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
บรรณานุกรม
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
ตัวบ่งชี้
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot