Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
Inhaltsverzeichnis
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
Abbildungsverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
Tabellenverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
Anhang
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
Glossar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
Literaturverzeichnis
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot