Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
Inhoudsopgave
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
Afbeeldingenlijst
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
Tabellenlijst
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
Bijlage
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
Verklarende woordenlijst
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
Register
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot