Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot