Zwroty | duński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
Indholdsfortegnelse
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
Figuroversigt
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
Tabelliste
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
Appendiks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
Ordliste
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot