Zwroty | turecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目次
Fihrist
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
統計の一覧
Figürler Listesi
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
表の一覧
Tablolar Listesi
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
付録
Ek / İlave
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
用語解説
Terimler Sözlüğü
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考文献一覧
Kaynakça
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
İndeks / Endeks / Katalog
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot