Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目次
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
統計の一覧
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
表の一覧
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
付録
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
用語解説
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考文献一覧
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot