Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目次
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
統計の一覧
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
表の一覧
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
付録
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
用語解説
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考文献一覧
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot