Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目次
Inhaltsverzeichnis
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
統計の一覧
Abbildungsverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
表の一覧
Tabellenverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
付録
Anhang
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
用語解説
Glossar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考文献一覧
Literaturverzeichnis
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot