Zwroty | duński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目次
Indholdsfortegnelse
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
統計の一覧
Figuroversigt
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
表の一覧
Tabelliste
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
付録
Appendiks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
用語解説
Ordliste
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考文献一覧
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot