Zwroty | arabski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

目次
فهرس المحتويات
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
統計の一覧
قائمة الأشكال
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
表の一覧
قائمة الجداول
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
付録
ملحق
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
用語解説
مسرد المصطلحات
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
参考文献一覧
ببليوغرافيا
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
索引
فهرس الموضوعات
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot