Zwroty | włoski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Indice analitico
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de Figuras
Indice delle immagini
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de Tablas
Indice delle tabelle
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apéndice
Appendice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosario
Glossario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografía
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice Alfabético
Catalogo
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot