Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de Figuras
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de Tablas
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apéndice
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosario
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografía
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice Alfabético
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot