Zwroty | japoński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目次
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de Figuras
統計の一覧
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de Tablas
表の一覧
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apéndice
付録
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosario
用語解説
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografía
参考文献一覧
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice Alfabético
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot