Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de Figuras
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de Tablas
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apéndice
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosario
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografía
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice Alfabético
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot