Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Mục lục
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Hình minh họa
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Bảng biểu
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Phụ lục
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Bảng thuật ngữ
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Tài liệu tham khảo
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Mục lục tra cứu
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot