Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot