Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot