Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Inhaltsverzeichnis
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Abbildungsverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Tabellenverzeichnis
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Anhang
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glossar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Literaturverzeichnis
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot