Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Lista de Figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Lista de Tablas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Apéndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glosario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografía
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Índice Alfabético
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot