Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot