Zwroty | fiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Sisällysluettelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Kuvaluettelo
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Taulukkoluettelo
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Liitteet
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Sanaluettelo
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Hakemisto
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot