Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot