Zwroty | duński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Indholdsfortegnelse
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Figuroversigt
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Tabelliste
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Appendiks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Ordliste
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot