Zwroty | czeski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Obsah
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Příloha
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glosář
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Seznam pramenů/Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot