Zwroty | angielski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

अनुक्रम
Table of Contents
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
आंकड़ों की सूची
List of Figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
तालिकाओं की सूची
List of Tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
परिशिष्ट
Appendix
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
शब्दावली
Glossary
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliography
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
अनुक्रमणिका
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot