Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Πίνακας Περιεχομένων
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Κατάλογος Σχημάτων
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Κατάλογος Πινάκων
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Παράρτημα
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Γλωσσάριο
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Βιβλιογραφία
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Ευρετήριο
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot