Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Πίνακας Περιεχομένων
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Κατάλογος Πινάκων
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Παράρτημα
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Γλωσσάριο
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Βιβλιογραφία
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Ευρετήριο
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot