Zwroty | hindi - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Πίνακας Περιεχομένων
अनुक्रम
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Κατάλογος Σχημάτων
आंकड़ों की सूची
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Κατάλογος Πινάκων
तालिकाओं की सूची
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Παράρτημα
परिशिष्ट
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Γλωσσάριο
शब्दावली
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Βιβλιογραφία
संदर्भग्रंथ सूची
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Ευρετήριο
अनुक्रमणिका
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot