Zwroty | duński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Πίνακας Περιεχομένων
Indholdsfortegnelse
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Κατάλογος Σχημάτων
Figuroversigt
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Κατάλογος Πινάκων
Tabelliste
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Παράρτημα
Appendiks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Γλωσσάριο
Ordliste
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Βιβλιογραφία
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Ευρετήριο
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot