Zwroty | koreański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table des matières
목차
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Liste des figures
인물 리스트
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Liste des tables
표 리스트
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Annexe
부록
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossaire
어휘 사전
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliographie
관계 서적 목록
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
인덱스 (색인)
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot