Zwroty | japoński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table des matières
目次
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Liste des figures
統計の一覧
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Liste des tables
表の一覧
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Annexe
付録
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossaire
用語解説
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliographie
参考文献一覧
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot