Zwroty | fiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table des matières
Sisällysluettelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Liste des figures
Kuvaluettelo
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Liste des tables
Taulukkoluettelo
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Annexe
Liitteet
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossaire
Sanaluettelo
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliographie
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Hakemisto
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot