Zwroty | czeski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table des matières
Obsah
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Liste des figures
Seznam hodnot
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Liste des tables
Seznam tabulek
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Annexe
Příloha
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossaire
Glosář
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliographie
Seznam pramenů/Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot