Zwroty | chiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table des matières
目录
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Liste des figures
图表目录
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Liste des tables
数表目录
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Annexe
附录
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossaire
术语表
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliographie
参考书目
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot