Zwroty | angielski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Table des matières
Table of Contents
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Liste des figures
List of Figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Liste des tables
List of Tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Annexe
Appendix
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossaire
Glossary
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliographie
Bibliography
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot