Zwroty | polski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Sisällysluettelo
Spis treści
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Kuvaluettelo
Wykaz danych
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Taulukkoluettelo
Wykaz tabel
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Liitteet
Aneks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Sanaluettelo
Słowniczek
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Hakemisto
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot