Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Sisällysluettelo
Inhoudsopgave
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Kuvaluettelo
Afbeeldingenlijst
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Taulukkoluettelo
Tabellenlijst
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Liitteet
Bijlage
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Sanaluettelo
Verklarende woordenlijst
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Hakemisto
Register
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot