Zwroty | hindi - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Sisällysluettelo
अनुक्रम
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Kuvaluettelo
आंकड़ों की सूची
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Taulukkoluettelo
तालिकाओं की सूची
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Liitteet
परिशिष्ट
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Sanaluettelo
शब्दावली
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Hakemisto
अनुक्रमणिका
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot