Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Sisällysluettelo
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Kuvaluettelo
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Taulukkoluettelo
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Liitteet
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Sanaluettelo
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Hakemisto
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot