Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Sisällysluettelo
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Kuvaluettelo
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Taulukkoluettelo
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Liitteet
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Sanaluettelo
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Hakemisto
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot