Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Enhavtabelo
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Listo de Figuroj
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Listo de Tabloj
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apendico
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosaro
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografio
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indekso
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot