Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Enhavtabelo
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Listo de Figuroj
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Listo de Tabloj
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apendico
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosaro
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografio
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indekso
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot