Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Enhavtabelo
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Listo de Figuroj
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Listo de Tabloj
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apendico
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosaro
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografio
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indekso
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot