Zwroty | koreański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Enhavtabelo
목차
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Listo de Figuroj
인물 리스트
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Listo de Tabloj
표 리스트
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apendico
부록
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosaro
어휘 사전
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografio
관계 서적 목록
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indekso
인덱스 (색인)
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot