Zwroty | japoński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Enhavtabelo
目次
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Listo de Figuroj
統計の一覧
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Listo de Tabloj
表の一覧
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apendico
付録
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosaro
用語解説
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografio
参考文献一覧
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indekso
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot