Zwroty | chiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Enhavtabelo
目录
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Listo de Figuroj
图表目录
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Listo de Tabloj
数表目录
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apendico
附录
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosaro
术语表
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografio
参考书目
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indekso
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot