Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indholdsfortegnelse
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figuroversigt
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabelliste
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendiks
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Ordliste
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografi
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot