Zwroty | polski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indholdsfortegnelse
Spis treści
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figuroversigt
Wykaz danych
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabelliste
Wykaz tabel
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendiks
Aneks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Ordliste
Słowniczek
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografi
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot